Help ons

Wordt donateur

Met uw donatie redden wij dierenlevens

Sinds 1985

Bezorgt om het welzijn van alle dieren

Als dierenvriend vindt u het belangrijk dat alle dieren in nood goed worden geholpen en daarom wilt u de stichting Dierenambulance Hoeksche Waard steunen.

Elke bijdrage zorgt ervoor dat de vrijwilligers van de stichting van goede ondersteuning en materialen worden voorzien en dat het materiaal ook kan worden onderhouden. Want alleen met goed materiaal kunnen wij elk dier in nood de hulp bieden dat het nodig heeft.

U kunt ons op twee manieren steunen en erop vertrouwen dat uw bijdrage goed zal worden besteed.

Eenmalige giftWaarom doneren?

De juiste keuze
Door donateur te worden met een jaarlijkse bijdrage kunt u de Stichting ook steunen. Welke keuze u ook maakt, een eenmalige gift of als donateur, uw bijdrage is welkom. Want met uw bijdrage kunnen wij de vrijwilligers voorzien van de juiste ondersteuning, trainingen en goed materiaal.
Fiscaal voordeel

Met ingang van 2008 zijn éénmalige giften en/of donaties door particulieren aan instellingen uitsluitend voor de Inkomstenbelasting aftrekbaar als de instelling door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is aangemerkt.

Lees meer

Dierenambulance als erfgenaam
Wist u dat u testamentair de Stichting Dierenambulance Hoeksche Waard als erfgenaam of als één van de erfgenamen kunt benoemen? Dit is begrijpelijk ook niet iets waar u elke dag me bezig bent, maar mocht u aan uw testament gaan denken, dan is de Stichting als goed doel een waardevolle schenking. De Stichting betaalt namelijk als goed doel 0% successierecht. Daarmee bent u ervan verzekerd dat uw nalatenschap geheel ten goede komt aan de dieren.

Iedere notaris kan u hierover informatie verstrekken.

Donateur