Veilig gevoel

Ons Privacybeleid

Privacyverklaring voor bezoekers van www.dierenambulancehw.nl. Deze Privacyverklaring voor bezoekers geldt voor iedereen die de website www.dierenambulancehw.nl bezoekt.

1. Beheer

De website www.dierenambulancehw.nl staat onder beheer van This Site Up bv. De contactgegevens zijn hier te vinden.

1a. Deze website houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.dierenambulancehw.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b www.dierenambulancehw.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

www.dierenambulancehw.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan www.dierenambulancehw.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies

3a www.dierenambulancehw.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan www.dierenambulancehw.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  • Google Analytics (analytische cookie): om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacyverklaring terecht bij www.dierenambulancehw.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacyverklaring.

5. Disclaimer

www.dierenambulancehw.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacyverklaring voor Klanten is een aanvulling op de Privacyverklaring voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst, donatie doet of een aanmelding voor een activiteit bij www.dierenambulancehw.nl
1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
www.dierenambulancehw.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan www.dierenambulancehw.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan www.dierenambulancehw.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan www.dierenambulancehw.nl, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. www.dierenambulancehw.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door www.dierenambulancehw.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.